Aanmelden

Colofon

Uitgave van:

Stichting De Heraut

Uitgiftedag:

Wekelijks op vrijdag.

Bezorging:

Op dinsdag, woensdag of donderdag

Oplage:

950 stuks.

Redactieadres:

J. Schreursstraat 26

6074 CS  Melick

tel.: (0475) 53 41 86

E-mailadres:

de.heraut@home.nl

Administratieadres:

John F. Kennedysingel 19

6074 AG  Melick

tel.: (0475) 53 43 67

Abonnement: 

€ 15,00 per jaar.

Aanleveren kopij en advertenties:

Uiterlijk tot vrijdagmiddag 12.00 uur. (Voor actuele onderwerpen kan hiervan afgeweken worden. U dient hierover vóór vrijdag 12.00 uur met de redactie een afspraak te maken).

Redactionele berichten:

Voor verenigingen en instellingen uit Melick gratis tot maximaal één pagina per week in de standaard opmaak. Voor niet-Melickse verenigingen alsmede voor berichten in een afwijkende opmaak geldt het advertentietarief.

Vrijdagavond geen Heraut in de bus?

Bel voor bezorgklachten: 53 43 67.

Rabobank:

NL58RABO0133001628

Regiobank:

NL48RBRB0650877608

Gironummer:

NL40INGB0002662435

Stichtingsbestuur: 

P.E.M.L. (Peter)  Nelissen, voorzitter, T.M. (Theo) Schelfhout, secretaris/penningmeester, J.M.W. (Henny) Frenken, lid.

Aansprakelijkheid:

Stichting De Heraut is niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

IMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228a